Hovedtal

 
Kollegiepladser (pr. 01.01.2017) 400
• heraf ejede 248
• heraf lejede 36
• heraf drift af eksternt ejede 68

Boliger til gæsteprofessorer (pr. 01.01.2015) 47
• heraf ejede 30
• heraf lejede 10
• heraf drift af eksternt ejede 7

Lejere i 2017
• studerende (ca.) 1.000
• gæsteprofessorer (ekskl. familiemedlemmer) 100

Mio. DKK
Årets resultat 2,0
Egenkapital 40,0
Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme 262
Offentlig ejendomsvudering, udlejningsejendomme 312

Medarbejdere, årsværk 4,0

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815