Mål

Kollegieværelser
Antallet af kollegieværelser i ejendomme ejet af CBS Academic Housing øges med 100 – 200 værelser inden for perioden 2013 - 2018. Af hensyn til administration og rentabilitet foretrækkes ejendomme, som kan rumme 60 – 100 kollegieværelser.

Gæsteboliger
Antallet af gæsteboliger med CBS Academic Housing som ejer fastholdes i peioden 2013 – 2018 og udvides kun i tilfælde af yderligere behov, som kan dokumenteres, og som kan opfyldes ved gennemførelse af rentable projekter. Sammensætningen af bestanden revurderes løbende, så den reflekterer efterspørgslen.

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815