Principper

CBS Academic Housing opbygger sin bestand af værelser og lejligheder gennem køb, nyopførelse eller leje af velegnede og velbeliggende ejendomme.

Der lægges vægt på, at ejendomme, som erhverves af CBS Academic Housing, skal kunne afhændes uden tab og inden for rimelig tid i tilfælde af forhold, som nødvendiggør en reduktion af kapaciteten. Ud fra samme betragtning tilstræbes en økonomisk risikospredning gennem en blanding af ejede og lejede ejendomme.

CBS Academic Housing aftaler udbygning og afvikling af værelses- og lejlighedskapaciteten med CBS, da CBS er forpligtet til at dække huslejen i forbindelse med svigtende udlejning.

Ved erhvervelse eller opførelse af ejendomme er det normalt en forudsætning, at en del af anskaffelsessummen finansieres med donationer. Formålet hermed er dels at kunne tilbyde en rimelig husleje og dels at sikre det økonomiske fundament for CBS Academic Housing, således at den videre udbygning af ejendoms-kapaciteten kan gennemføres i overensstemmelse med visionen.

Drift og vedligeholdelse af egne og lejede ejendomme skal økonomisk give et lille overskud, da CBS Academic Housing ikke ønsker at forringe sin formue gennem tilskud til driften af de enkelte lejemål over en længere periode. Underskud på drift og vedligeholdelse skal imødegås ved ændring af indtægts-, omkostnings- eller finansieringsgrundlaget.

CBS Academic Housing kan påtage sig drift og vedligeholdelse af andre kollegier. 

CBS Academic Housing

Porcelænshaven 18B
DK-2000 Frederiksberg
Tel: (+45) 3815 3815