Skip to menu

Fonden CBS Academic Housing

English version 


Fonden CBS Academic Housing er stiftet i 2001 som en erhvervsdrivende fond med det formål at kunne tilbyde boliger til udenlandske studerende og gæsteforskere ved CBS i København.

Fonden har binavnene "CBS Boligfond" og "Boligfonden".

I forbindelse med grundlæggelsen erhvervede fonden en ejendom på Kongens Tværvej med 18 kollegieværelser. I de efterfølgende år er kapaciteten gennem køb, salg og leje blevet udvidet og tilpasset CBS' behov.

Siden 2012 har fonden varetaget alle boligmæssige udlejnings- og driftsfunktioner for CBS.

Vision

Fonden skal understøtte realiseringen af CBS' internationaliseringsstrategi samt bidrage til udviklingen af København som et internationalt uddannelses- og forskningscentrum.

Principper

Fonden CBS Academic Housing udvikler sin kapacitet af værelser og lejligheder ved opførelse eller køb af velegnede og velbeliggende ejendomme.

Fonden vil vedligeholde og udvikle kvaliteten af sin ejendom, så beboerne oplever god, tidssvarende boligkvalitet, samtidigt med at ejendommens værdi følger med markedsudviklingen.

Ved erhvervelse eller opførelse af ejendomme er det en forudsætning, at en andel af anskaffelsessummen finansieres med donation. Formålet hermed er at kunne tilbyde boliger til en rimelig husleje, samtidigt med at det økonomiske fundament for fonden fastholdes.

Fonden kan påtage sig drift og vedligeholdelse af eksterne ejede kollegier, hvor disse primært huser internationale studerende ved CBS.

Fonden kan ikke engagere sig økonomisk i sådanne ejendomme.

Information

2 Mio. DKK Årets resultat 2023

93 Mio. DKK Egenkapital 2023

273 Mio. DKK Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme 2023

Praktiske informationer

CVR: 26 15 23 72

Administrationsselskab:

Newsec Datea

Lyngby Hovedgade 4

2800 Kgs Lyngby

www.newsec.dk

Fakturaadresse: faktura@newsec.dk