Skip to menu

Persondatapolitik

English version

Fonden CBS Academic Housing er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Vores persondatapolitik giver et overblik over de personlysninger, fonden indsamler, samt hvordan oplysningerne bruges.

Du finder vores kontaktoplysninger her:

Fonden CBS Academic Housing

v. adm. direktør Helle Schlegel Rasmussen

Porcelænshaven 18B

2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 26152372

E-mail: hsr.boligfond@cbs.dk

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

· Formål: Vurdering af ansøgere i forhold til en konkret stilling, der skal besættes.

· Personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, email, CV samt de øvrige personlige oplysninger, du selv vælger at medtage i din ansøgning og dit CV. Vi anbefaler, at du ikke opgiver dit CPR-nummer.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.

Vi opbevarer dine personoplysninger indtil ansættelsesprocessen er gennemført, dog i højst fire måneder efter den valgte kandidat er tiltrådt stillingen.

 

Når du lejer en bolig hos os, behandles følgende personoplysninger:

· Formål: At indgå lejeaftale og regulere lejeforholdet, mens du bor hos os.

· Hvilke typer personoplysninger behandler vi: Navn, adresse, telefonnummer, email, bankkonto, studieretning eller ansættelsestilknytning til CBS samt opholdets varighed.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Oplysninger, du selv har opgivet i forbindelse med ansøgning om bolig, enten til CBS, til Fonden CBS Academic Housing eller til Fondens samarbejdspartnere.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter fraflytning.

 

Når du bruger vores Help Desk, indsamler vi følgende personoplysninger:

· Formål: At identificere den person, der har behov for assistance.

· Personlige oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og email.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, 1, b: Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt.

Hvor dine personoplysninger stammer fra: Din egen indtastning i Help Desk-systemet.

 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer:

Help Desk-systemet varetages af Zendesk Inc., som er lokaliseret både inden for EU og EØS og i USA. Zendesk er Privacy Shield-certificeret.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til 5 år efter fraflytning.

 

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få ukorrekte oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning:

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til indsigelse:

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller vores samarbejdspartneres lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet):

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.