Skip to menu

God Fondsledelse

Fonden CBS Academic Housing er som almennyttig erhvervsdrivende fond omfattet af Erhvervsfondslovens bestemmelser om god fondsledelse.

Fonden skal derfor gøre rede for, hvordan den lever op til anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse.

Redegørelserne findes her:

201820192020 2021 2022

41,2 Mio. kr. - Året resultat

91,1 Mio. kr. - Egenkapital

274,2 Mio. kr. - Regnskabsmæssige værdi, udlejningsejendomme