Skip to menu

God Fondsledelse

Fonden CBS Academic Housing er som almennyttig erhvervsdrivende fond omfattet af Erhvervsfondslovens bestemmelser om god fondsledelse.

Fonden skal derfor gøre rede for, hvordan den lever op til anbefalingerne fra Komitéen for god Fondsledelse.

Redegørelserne findes her:

20192020 202120222023

1,9 Mio. kr. - Året resultat

93,0 Mio. kr. - Egenkapital

272,9 Mio. kr. - Regnskabsmæssige værdi, udlejningsejendomme