Skip to menu

Hovedtal

Kollegiepladser (pr. 01.01.2023): 266

• heraf ejede: 248

• heraf lejede: 18

 

Boliger til gæsteforskere (pr 01.01.2023): 43

• heraf ejede: 30

• heraf lejede: 6

• heraf drift af eksternt ejede: 7

 

Lejere i 2022:

• studerende: ca. 724

• gæsteforskere (ekskl. familiemedlemmer): 135

 

Mio. DKK; 2022

Årets resultat: 41,2

Egenkapital: 91,1

Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme: 274,2

Antal medarbejdere: 6 (2022)