Skip to menu

Hovedtal

Kollegiepladser (pr. 01.01.2023): 266

 • heraf ejede: 248
 • heraf lejede: 18

Boliger til gæsteforskere (pr 01.01.2023): 43

 • heraf ejede: 30
 • heraf lejede: 6
 • heraf drift af eksternt ejede: 7

Lejere i 2022:

 • studerende: ca. 724
 • gæsteforskere (ekskl. familiemedlemmer): 135

Mio. DKK; 2022

 • Årets resultat: 41,2
 • Egenkapital: 91,1
 • Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme: 274,2
 • Antal medarbejdere: 6 (2022)