Skip to menu

Hovedtal

Kollegiepladser (2023): 266

 • heraf ejede: 248
 • heraf lejede:  18

Boliger til gæsteforskere (2023): 43

 • heraf ejede: 30
 • heraf lejede:  6
 • heraf drift af eksternt ejede: 7

Lejere 2023:

 • studerende: ca. 750
 • gæsteforskere (ekskl. familiemedlemmer): 140

Hovedtal 2023 (mio.dkk)

 • Årets resultat:   1,9
 • Egenkapital:    93,1
 • Regnskabsmæssig værdi, udlejningsejendomme: 272,9
 • Antal medarbejdere: 7 (2023)